18:00 - 21:00

Corto Maltese

Corto Maltese er av mange regnet som en av de viktigste europeiske tegneseriene.

I år kom serien endelig ut komplett på norsk.

Vi inviterer til en aften der du kan bli kjent med en av de mest interessante figurene i vårt mediebilde.