Hjelp oss å bevare Akkerhaugen stasjon

Vil du hjelpe oss med å gjøre bygget klar for 100 nye år som øvingslokale/aktivitetshus for ungdom og et konsertlokale?

Vipps et valgfritt bidrag til 22751 eller sett inn en valgfri sum på vårt kontonr. 1594.46.04836.

Akkerhaugen Rocksamfunn driver et øvingslokale/aktivitetshus for ungdom og et konsertlokale i den snart 100 år gamle stasjonen på Akkerhaugen. Bygget har nå et sårt behov for vedlikehold og det mest kritiske er taket som ikke tåler enda en norsk vinter. (Trykk her for prosjektbeskrivelse.)

Et takbytte er et meget kostbart prosjekt for en frivillig organisasjon som ARS og vi setter stor pris på all den støtten vi kan få. Klarer vi samme å bevare bygget, lover vi mange nye år med musikk, kultur og aktivitet for alle aldre på Akkerhaugen Stasjon.

Med vennlig hilsen styret i Akkerhaugen Rocksamfunn


Prosjektbeskrivelse – Takbytte Akkerhaugen Stasjon

Bakgrunn og formål

Taket på Akkerhaugen Stasjon har i lengre tid, også ved tidligere eier Sauherad Kommune, hatt et behov for reparasjon og vedlikehold utover normalt vedlikehold. Deler av taket mangler takstein og er midlertidig reparert, andre deler er meget dårlig befatning. Styret i ARS har etter samtaler med flere uavhengige kilder kommet frem til at et bytte av tak med ny takstein er eneste løsning om bygget skal fortsette å stå i 100 år til. Akkerhaugen Stasjon har de siste årene etter at Akkerhaugen Rocksamfunn ble eier, blitt et kulturhus med stor aktivitet for ungdom. Det er også et viktig sted historisk som en togstasjon på Sørlandsbanen og samlingspunkt for unge og gamle i Sauherad og Midt-Telemark.

Formål

Sikre videre drift av Akkerhaugen Rocksamfunn og at bygget fortsatt kan stå i minst 100 år til. Løfte bygget til en ny utvendig standard med hensyn til brukere, gjester, togreisende og lokalbefolkning

Beskrivelse, budsjett og tidsplan

Bytte ut råte i undertak. Legge ny takpapp. Nye sløyfer og lekter. Nye vindskibord og blekk.  Nye takrenner, nedløp og bordtaksbeslag. Nytt pipebeslag og avløpslufter. Ny takstige. Ny takstein.

Budsjett og økonomi

Prosjektet har en kostnadsramme på 210.000 NOK. Akkerhaugen Rocksamfunn er en frivillig organisasjon med liten egenkapital og er derfor avhengig av bidrag fra lokale samarbeidspartnere. Foreløbig har vi fått dekket via spons og bidrag ca 110.000 NOK fra følgende støttespillere; Byggmakker Storkaas, Tele Blikk, Norsjø Ferieland, Telemark Begravelsesbyrå, Systemblokk, Epleblomsten, Telemark Trykk, Varsko forlag.

Tidsplan

Gjennomføres innen 01.09.2016 over 2 uker ved innleid entreprenør og blikkenslager

Om Akkerhaugen Rocksamfunn

ARS drives utelukkende på dugnad og er non-profit.

Medlemmer og gode støttespillere stiller opp frivillig for å arrangere konserter og for å opprettholde tilbudet om øvingslokaler til bygdas musikere. Siden overtagelsen fra Sauherad Kommune i 2012 har det blitt lagt ned utallige dugnadstimer for å få bygget i forsvarlig stand og egnet til vårt bruk. I samme periode har vi arrangert mer enn 40 arrangementer med svært variert uttrykk; blant annet blues, rock, folkemusikk og countrykonserter, lokalhistoriske foredrag og kunstutstilling. Men viktigst av alt opprettholdt ARS sin funksjon som øvingsfelleskap, som møteplass for alle som interesserer seg for å spille og lage musikk. Denne funksjonen har ARS fyllt i over tretti år, noe som på en plass med rundt 400 innbyggere kan sies å være mot alle odds.

Med vennlig hilsen alle sammen i Akkerhaugen Rocksamfunn