Akkerhaugen Rocksamfunn (ARS) ble startet som et øvingsfelleskap i 1982 og har siden 1999 holdt til i gamle Akkerhaugen Stasjon. I tillegg til å være et brukerstyrt øvingsfellesskap for lokale band og artister har vi gjennom årene også opparbeidet en konsertscene på huset. Likevel har denne scenen sin viktigste funksjon som et tilbud til bandene som øver på huset.

ARS drives non-profitt og utelukkende på dugnad. Medlemmer og gode støttespillere stiller opp frivillig for å arrangere konserter og for å opprettholde tilbudet om øvingslokaler til bygdas musikere.

Det å delta i drift av øvingslokaler og et konsertsted gir også våre medlemmer kunnskap i mange fagfelt, alt fra lyd, lys og utstyr til promo, økonomi og kommunepolitikk. Mange av våre tidligere og eldre medlemmer har nettopp også funnet leveveier i musikken; som kulturskolelærere, studioteknikere, produsenter, lysdesignere og managere.

Vi ønsker å ta ansvar for at det skjer ting i bygda, at lokalbefolkningen får hendelser å samle seg om. Spesifikt ønsker vi at Akkerhaugen stasjon skal bli et kulturhus med et bredt kulturelt tilbud til folk i alle aldre. Som det fremgår av vår arrangementsplan under spenner arrangementene seg fra rock og country til folkemusikk til elektro til lokalhistorie.